Jalgpalluri litsents
Jalgpalluri litsentsi eest tasumine

Jalgpalluri litsents on õigus, mis annab mängijale juriidilise aluse osaleda Eesti jalgpalli meistri- ja karikavõistlustel.

Jalgpalluri litsents hakkab kehtima peale litsentsitaotluse esitamist Eesti Jalgpalli Liidule ja litsentsitasu maksmist ning kehtib kuni jooksva kalendriaasta lõpuni. Jalgpalluri litsentsi tasu 2017. aasta hooajal on 1999. aastal või varem sündinutele 30 eurot, 2000.-2010. aastatel sündinutele 15 eurot. 2011. aastal või hiljem sündinutele on jalgpalluri litsents tasuta. Peale 18. detsembrit 2017. aastal ostetud jalgpalluri litsents kehtib 2018. aasta lõpuni.

Eesti kodanikud ning Eestis elamisõigust ja –luba omavad välismaalased saavad jalgpalluri litsentsi taotleda ja selle eest tasuda Eesti Jalgpalli Liidu registreerimise ja infosüsteemi (ERIS) kaudu, kuhu on võimalik ID-kaardi või mobiil-ID-ga siseneda lehe ülalosas toodud linkide kaudu. Rohkem infot litsentsi taotlemise kohta ERISes leiate siit.
 
ERIS-sse sisse logimiseks sisestage eelnevalt ID-kaart kaardilugejasse ning vajutage allolevat ID-kaardi nuppu või kasutage Mobiil-ID'd.

 

Kui järgneval lehel ilmub sertifikaadi hoiatus, siis ignoreerige seda ja vajutage "Continue to this website".
Kui sisselogimine ebaõnnestub, siis veenduge, et ID-kaart on korralikult kaardilugejas ja ID-kaardi programm töökorras. Sulgege brauser ja avage see uuesti.

Viimastel kuudel on kõik veebilehitsejad oluliselt turvanõudeid tõstnud. Nii Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer kui ka Safari nõuavad ID-kaardiga allkirjastamisel, teatud brauserid ka autentimisel, käsitsi lisamoodulite seadistamist. Sellest lähtuvalt võib ID-kaardi elektroonilisel kasutamisel esineda tõrkeid, mis on seotud veebilehitseja seadistusega kasutaja arvutis. Täpsemat infot brauserites esinevate teadete ja võimalike lahenduste kohta leiate id.ee artiklist.


 

Isikutel, kellel puudub ID-kaart või mobiil-ID, on jalgpalluri litsentsi võimalik taotleda esitades Eesti Jalgpalli Liidule paberkandjal litsentsitaotluse, mille blanketi leiate siit, koos mängija isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus või pass) koopiaga. Litsentsi eest saab tasuda peale litsentsitaotluse esitamist Eesti Jalgpalli Liidule.  Litsentsi eest tasumiseks tuleb täita järgnevad väljad ning alustada maksmist vajutades nuppu „Alusta maksmist“. 
Eesnimi*
Perekonnanimi*
Isikukood*
Ma ei soovi Jalka tellimust
Kui teie postiaadress, telefon või email on eelmisel aastal muutunud, siis palun sisestage siia vabas vormis oma uued andmed.
Arve rekvisiidid
Maksja nimi
Aadress
Linn
Nõustun alltoodud tingimustega
Mängijana kinnitan, et:
 • olen regulaarselt käinud tervisekontrollis ja mul ei ole vastunäidustusi spordiga tegelemiseks;
 • olen nõus, et minu isikuandmeid töödeldakse seoses jalgpallivõistluste korraldamisega;
 • annan EJL-le õiguse tasuta mitteärilisel eesmärgil jalgpalli arendamiseks ja EJL-i poolt kindlaks määratud muudel mõistlikel eesmärkidel kasutada ja volitada kolmandaid isikuid kasutama minu fotosid ja minu kohta koostatud audiovisuaalseid ja visuaalseid materjale (kaasa arvatud minu nimi, asjassepuutuv statistika, andmed ja kujutised) koos klubi nime, embleemi ja mängijasärgiga (sealhulgas särgisponsorite ja varustuse tootjate reklaamiga);
 • täidan FIFA, UEFA, EJL-i ja klubi põhikirja, juhendeid, direktiive ning nende alusel ja nendega kooskõlas vastu võetud jalgpallialaseid otsuseid;
 • olen tutvunud EJL-i "Mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriva korraga";
 • olen teadlik dopinguainete ja meetodite kasutamise keelust ning nõustun andma dopinguproove vastavalt "Eesti dopinguvastastele reeglitele";
 • hoidun igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada EJL-i poolt organiseeritud või korraldatud võistluste aususe põhimõtet, ning kohustun tegema EJL-ga täielikku koostööd võitlemaks selliste tegude vastu.
EJL kinnitab, et:
 • kasutab mängija isikuandmeid ainult jalgpallivõistluste korraldamisel ja peab kinni konfidentsiaalsuse nõudest.
Vahekohtu kokkulepe: mängija ja EJL lepivad kokku, et:
 • järgivad kõikides Eesti-sisestes jalgpallialastes vaidlustes, mis on seotud või tekivad seoses "EJL-i põhikirja" või muude EJL-i dokumentide täitmisega, "EJL-i põhikirjas" ning muudes EJL dokumentides ette nähtud vaidluste lahendamise korda;
 • vaidlusalases küsimuses lõpliku (viimase astme) lahendi saamiseks, samuti nende Eesti-siseste jalgpallialaste vaidluste korral, mille lahendamiseks puudub EJL-il pädevus, ei pöördu ei mängija ega EJL tavakohtusse, vaid edastavad küsimuse lahendamiseks sõltumatule, erapooletule, Eesti seaduse alusel asutatud ja Eestis tegutsevale jalgpallialasele vahekohtule, tunnustades vahekohtu otsust lõplikuna ja kohustudes seda tingimusteta täitma;
 • tunnustavad rahvusvahelistes jalgpallialastes vaidlustes Šveitsis Lausanne’s asuva Rahvusvahelise Spordi Arbitraažkohtu (CAS) jurisdiktsiooni ning nõustuvad selle menetluskorraga (Code of Sports-related Arbitration of the CAS).
Eesti Jalgpalli Liit
A. Le Coq Arena
Asula 4c
11312 Tallinn
Telefon: (+372) 627 9960
Faks: (+372) 627 9969
E-post: efa (ät) jalgpall.ee